• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Welkom bij Stichting Kindcentrum Nunspeet

Home

In onze locaties Villa Lavendel, Villa KrisKras, Villa Groen, Villa Sterrenwacht, Villa Hoefslag en Villa Kakelbont worden kinderen opgevangen van 0 tot ca. 13 jaar. In verschillende leeftijdsgroepen verblijven zij in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen. De kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo onder deskundige leiding. Het is leuk en vertrouwd in onze centra. We doen er alles aan om een huiselijke sfeer te creëren en organiseren regelmatig allerlei activiteiten.

Recent Nieuws

VACATURE

collega

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste flexibele pedagogisch medewerker voor zowel kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Klik hier voor meer informatie.

button KDVbutton PSGbutton BSO