• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

BIJZONDERHEDEN

Bij ziekte

Zieke kinderen kunnen andere kinderen besmetten, daarom hanteren wij de regel: Een ziek kind kan niet naar de opvang of in de opvang blijven.
Heerst er een kinderziekte, dan melden wij dit in de kindcentra. Is het kind ziek voordat het naar de opvang gaat, stel de pedagogisch medewerkers er zo snel mogelijk van op de hoogte en geef aan wat het kind mankeert. Wordt het kind ziek tijdens de opvang, dan zullen de pedagogisch medewerkers contact met de ouders zoeken en vragen om het kind zo snel mogelijk op te halen.

Verjaardag in de buitenschoolse opvang

Van elke verjaardag maken wij iets bijzonders. Voor een kind is het heel belangrijk om af en toe in het middelpunt te staan. Wij zorgen voor slingers en een feestmuts als het kind dit leuk vindt. De jarige mag trakteren. Liefst op iets gezonds en wij zorgen met elkaar voor een feestelijke gebeurtenis.

Vakantie in de buitenschoolse opvang

Voor de vakanties wordt een vakantieprogramma gemaakt. Vaak naar aanleiding van een thema.
De kinderen hebben hierbij veel inspraak en samen met hen wordt de vakantieperiode ingevuld met een afwisselend programma.

Uitjes en projecten

Buiten het project 'BSO de boer op!' waarbij naschoolse groene activiteiten geboden worden aan de kinderen, trekken we er af en toe ook spontaan op uit. Bijvoorbeeld voor een wandeling in het bos langs de beek, een bezoek aan de zandverstuiving of een uitstapje naar verzorgingshuis Seewende of zorgboerderij Klein Rhijnvis. I.v.m. het ophalen van de kinderen proberen we altijd om 17.00 uur terug te zijn op de Villa.

Recent nieuws Buitenschoolse Opvang