• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Groepsleiding

Elke BSO groep heeft een team van vaste medewerkers. De medewerkers zijn gekwalificeerd voor het werken in een buitenschoolse opvang. Jaarlijks volgt men cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering zodat de kwaliteit van de opvang optimaal blijft. Teamleden werken zoveel mogelijk op vaste dagdelen zodat kinderen en pedagogisch medewerkers een goede band met elkaar kunnen ontwikkelen. Ook voor ouders is dit van belang. Bij ziekte of vrije dagen van personeel wordt een beroep gedaan op een aantal vaste invalmedewerkers. Ook zij hebben de vereiste opleiding.

Een BSO groep bestaat ten hoogste uit 20 kinderen. Het aantal aanwezige pedagogische medewerkers is gerelateerd aan het aantal aanwezige kinderen. Hierbij worden de richtlijnen gehanteerd die staan in het convenant ‘Verantwoorde Kinderopvang’. Dit is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de branchevereniging voor de kinderopvang, en BOinK de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. Stichting Kindcentrum Nunspeet is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. De oudercommissie is lid van BOinK.

bso bso hetvervoerHet vervoer

De kinderen worden zoveel mogelijk door dezelfde personen van en naar de BSO vervoerd. Dit gebeurt met personenbusjes en met personenauto's. Daarnaast wordt een aantal kinderen lopend of met de (bak)fiets opgehaald van school. Als de genoemde vervoersmiddelen niet voldoende zijn wordt een taxi ingeschakeld.

Recent nieuws Buitenschoolse Opvang