• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

DAGINDELING

Vanaf 7.30 uur

Kinderen voor de voorschoolse opvang kunnen naar de opvang worden gebracht.

8.15 tot 9.00 uur

Afhankelijk van de verschillende schooltijden worden de kinderen naar school gebracht.

12.00 tot 12.30 uur

Kinderen worden opgehaald bij de verschillende basisscholen als zij 's middags geen school meer hebben en naar de BSO gebracht. Daar eten ze met elkaar en bespreken de belevenissen van school. Daarna kunnen ze binnen en/of buiten spelen of meedoen aan de activiteiten van die dag.

15.15 tot 15.45 uur

Kinderen worden opgehaald bij de verschillende basisscholen en naar de locaties vervoerd. Eerst gaan ze gezamenlijk wat drinken en de dag bespreken. Daarna kunnen ze binnen of buiten spelen of meedoen aan de georganiseerde activiteiten van die dag.

16.00 tot 18.00 uur

Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald door hun ouder(s). In afwachting daarvan spelen ze in hun groepsruimtes of buiten op het speelterrein.

18.00 uur

Sluiting kindcentra.
IMG 0663

Verruimde openingstijden

Heeft u interesse in onze verruimde openingstijden van 07.00-18.30 uur? Informeer dan naar de voorwaarden bij de administratie. Opvang vanaf 7.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur is mogelijk bij minimaal 4 kinderen per locatie.

Recent nieuws Buitenschoolse Opvang