• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

PLAATSING & OPVANGMOGELIJKHEDEN

Om ieder zoveel mogelijk de opvang te kunnen bieden die men nodig heeft, proberen we zo flexibel mogelijk te zijn. Dit kan binnen bepaalde uitgangspunten.

De minimale plaatsingsduur is twee maanden. Voor de buitenschoolse opvang geldt minimaal één dagdeel per week. Bij reguliere opvang is het in overleg met de pedagogisch medewerkers mogelijk een kind een dagdeel extra te brengen.

Bij flexibele opvang regelt de administratie de plaatsing van uw kind. Hierbij geldt de voorwaarde dat er plaats moet zijn in de groepen op de gewenste dagdelen/dagen. Het kan dus voorkomen dat geen flexibele opvang geboden kan worden omdat er geen ruimte meer is in de betreffende groep.
Het is belangrijk om uw rooster minimaal 1 maand voorafgaand aan de gewenste opvang door te geven aan de administratie.

Flexibele opvang in combinatie met schooltijden!

Bij de buitenschoolse opvang kennen wij diverse soorten opvang:

  • opvang in schoolweken en schoolvakanties
  • opvang alleen in vakanties gedurende hele en/of halve dagen
  • opvang alleen in schoolweken korte en/of lange middagen
  • incidentele opvang naar aanleiding van een rooster (minimaal 1 keer per week, gedurende minimaal twee maanden)
  • voorschoolse opvang

Roostervrije schooldagen

Opvang is ook mogelijk tijdens roostervrije dagen van scholen. Wij vragen de ouders om een overzicht van de roostervrije dagen aan het begin van een nieuw schooljaar te geven aan de groepsleiding. De extra kosten voor deze flexibele opvang worden in de daarop volgende maand gefactureerd.

Compensatiedag

Als er plaats is in de groep bieden we de mogelijkheid om verzuimde dagen of dagdelen te compenseren. Dit kan alleen als daarvoor geen extra personeel hoeft te worden ingezet. Het compenseren van verzuimde dagen kan alleen in hetzelfde kalenderjaar. Compensatie van de 2 kerstdagen is mogelijk tot eind januari van het daarop volgende jaar. U kunt aan deze service geen rechten ontlenen als blijkt dat compensatie niet of onvoldoende mogelijk is. Maximaal 5 werkdagen van tevoren horen ouders of compensatie wel of niet mogelijk is op de door hen gewenste datum. Studiedagen vallen buiten deze regeling. Kinderen kunnen dan wel extra in de BSO komen (vanaf 4 kinderen). Ouders kunnen compensatiedagen met de pedagogisch medewerkers van de stamgroep afspreken. Meer informatie over compensatiedagen vindt u in het informatieboekje en in het tariefoverzicht.

Extra dagdeel

Bij vaste dagen is het in overleg met de pedagogisch medewerkers mogelijk om een kind een dagdeel extra te brengen. Dit moet altijd in overleg met de pedagogisch medewerkers gebeuren. De kosten hiervan worden in de daarop volgende maand in rekening gebracht op de factuur.

Verruimde openingstijden

Heeft u interesse in onze verruimde openingstijden van 07.00-18.30 uur? Informeer dan naar de voorwaarden bij de administratie. 

Opzeggen

De opzegtermijn bedraagt 1 maand. 

Recent nieuws Buitenschoolse Opvang