• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

DOWNLOADS

U kunt uw kind(eren) online-aanmelden, klik op AANMELDEN.

Diverse formulieren

Tarieven 

Kinderopvangtoeslag

Diverse downloads

Landelijke Register Kinderopvang (LRK)

In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.