• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

BIJZONDERHEDEN

Zieke kinderen

Als een kind ziek is kan het niet naar het kindcentrum komen. U wordt verzocht de pedagogisch medewerkers zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en daarbij de aard van de ziekte te vermelden in verband met mogelijk besmettingsgevaar voor andere kinderen. Het kan zijn dat uw kind vaker verkouden wordt, vooral in de eerste periode dat het bij ons komt. Doordat meerdere kinderen in dezelfde ruimtes samenkomen kunnen ze elkaar sneller "aansteken". Ook de onvermijdelijke kinderziekten kunnen daardoor op jongere leeftijd voorkomen. Wordt een kind in het dagverblijf ziek, dan stellen wij de ouders op de hoogte. In onderling overleg wordt besloten welke stappen wij ondernemen. Is het nodig direct een arts te raadplegen, dan worden de huisarts en de ouders van het kind gebeld. Wanneer een bezoek aan de huisarts of eerste hulp nodig is, gaat er altijd een pedagogisch medewerker mee zodat deze toelichting kan geven.
Heerst er een kinderziekte, dan wordt dit bekend gemaakt in het kindcentrum.
We gaan ervan uit dat kinderen zijn ingeënt of het inentingsprogramma volgen.

Compensatiedagen

Voor zover er plaats is in de groep bieden we de mogelijkheid om verzuimde dagen of dagdelen te compenseren. Dit kan alleen als er geen extra personeel voor hoeft te worden ingezet. Het compenseren van verzuimde dagen kan alleen in hetzelfde kalenderjaar. Studiedagen vallen buiten deze regeling aangezien we daarvoor extra personeel moeten inzetten. U kunt aan deze service geen rechten ontlenen als blijkt dat compensatie niet of onvoldoende mogelijk is. Ouders kunnen dit met de pedagogisch medewerkers van de stamgroep afspreken.

Voeding en traktaties

Het kindcentrum streeft ernaar gezonde voeding te geven zonder kunstmatige toevoegingen. Wanneer u speciale wensen heeft omdat uw kind een allergie heeft of zich aan een dieet moet houden vragen wij u dit kenbaar te maken en zelf voor (vervangende) etenswaren te zorgen. Flesvoeding voor baby's wordt door de ouders meegenomen (flessen s.v.p. labelen met naam van het kind).

kinderdagverblijf bijzonderheden uitstapjesUitstapjes

Regelmatig wordt erop uit getrokken met de kinderen. Bijvoorbeeld voor een wandeling naar het bos, de winkel of naar de markt. Ook gaan de grotere kinderen regelmatig op bezoek bij de opa's en oma's van een verpleeghuis waar ze activiteiten doen die voor beide leeftijdsgroepen leuk zijn. Op deze manier verruimen we de belevingswereld van de kinderen.

Zingen

Binnen het kinderdagverblijf wordt de dagelijkse routine vaak gecombineerd en ondersteund met het zingen van liedjes. Zo beginnen we voor het eten altijd met 'Smakelijk eten' en eindigen we met 'Welbekome'.

Vanuit de oudercommissie is het idee gekomen om deze liedjes voor u als ouder(s)/verzorger(s) te bundelen en op de site te plaatsen. Misschien herkent u een liedje dat uw kind wel eens zingt of vindt u het leuk om de liedjes van het kinderdagverblijf ook eens thuis te zingen. Klik hier voor het liedjesboek.

Veel plezier met het liedjesboek!

Recent Nieuws Kinderdagverblijf