• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

DAGINDELING

Dit overzicht geeft een indruk van de dagelijkse gang van zaken. In de praktijk kan hier van afgeweken worden.

7.30 - 9.00 uur

Kinderen worden gebracht. Er vindt overdracht plaats tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. Tot 08.30 uur hebben de ouders de mogelijkheid koffie of thee te drinken op de stamgroep van hun kind.

8.30 uur

De kinderen gaan naar hun eigen stamgroep, daar krijgen de kinderen wat te drinken en eten fruit. Daarna kunnen de kinderen deelnemen aan een activiteit.

11.30 uur

De broodmaaltijd wordt gegeten. Daarna gaan de kinderen slapen.

12.15-13.15 uur

Kinderen die een halve dag komen worden gehaald of gebracht.

14.00 uur

Kinderen die niet slapen kunnen kiezen voor een activiteit, binnen of buiten.

15.45 uur

Kinderen komen uit bed. Met elkaar wordt wat gegeten en gedronken. Daarna kunnen de kinderen binnen of buiten spelen.

16.00 uur

Kinderen kunnen worden opgehaald.

17.00 uur

Kinderen die nog niet zijn opgehaald worden samengevoegd tot één groep.

18.00 uur

Sluiting kindcentrum.IMG 0663

Verruimde openingstijden

Heeft u interesse in onze verruimde openingstijden van 07.00-18.30 uur? Informeer dan naar de voorwaarden bij de administratie. Opvang vanaf 7.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur is mogelijk bij minimaal 4 kinderen per locatie.

 

Recent Nieuws Kinderdagverblijf