• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

KINDERDAGVERBLIJF

Het kindcentrum is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De kindcentra zijn sfeervol, huiselijk en voor kinderen snel vertrouwd. We hebben verschillende leeftijdsgroepen, waarin een onderverdeling wordt gemaakt n.a.v. leeftijd en ontwikkeling van het kind. Elke stamgroep heeft een vast team zodat de kinderen opgroeien binnen een stabiele leefomgeving waarin pedagogisch medewerkers en kinderen elkaar goed kennen.

De medewerkers zijn gekwalificeerd voor het werken in de kinderopvang. Jaarlijks volgen ze cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering zodat de kwaliteit van de opvang optimaal blijft. Teamleden werken zoveel mogelijk op vaste dagdelen zodat kinderen en pedagogisch medewerkers een goede band met elkaar kunnen ontwikkelen. Ook voor ouders is dit van belang. Bij ziekte of vrije dagen van personeel wordt een beroep gedaan op een aantal vaste invalmedewerkers. Ook zij hebben de vereiste opleiding.

Recent Nieuws Kinderdagverblijf