• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Kinderopvang+

Stichting Kindcentrum Nunspeet en zorgorganisatie Careander bieden gezamenlijk begeleiding aan kinderen met een extra zorgvraag van 0 tot 5 jaar. De kinderopvang+ groep speelt in op de mogelijkheden voor kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsachterstand of chronische ziekte.

Ontwikkeling stimuleren

In de kinderopvang+ groep komen kinderen met en zonder een speciale zorgvraag met elkaar in contact. Ze spelen met en leren van elkaar. De groep is kleiner dan men in de kinderopvang gewend is (maximaal 10 kinderen). In deze groep zijn per dagdeel maximaal 4 kinderen met een speciale zorgvraag. Minimaal 2 professionele begeleiders vanuit SKN en/of Careander begeleiden de groep de kinderen en stimuleren hen in hun ontwikkeling.

Begeleiding op maat

Om kinderen met een speciale zorgvraag zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het van groot belang dat zij de juiste deskundige begeleiding krijgen. In de gespecialiseerde kinderopvang+ groep kunnen wij deze begeleiding bieden. De begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van het individuele kind. Bij het hele proces is een orthopedagoog van Careander nauw betrokken. Ook kunnen zo nodig andere specialisten ingeschakeld worden. Standaard is er de mogelijkheid voor een (ontwikkelings)onderzoek binnen het traject.

Meer informatie?

Om in aanmerking te komen voor deze groep is een beschikking nodig van de gemeente Nunspeet. Hiervoor kunt u contact opnemen met Centrum voor Jeugd en Gezin, Stationsplein 18a, tel.nr: 0341-799902 of www.cjgnunspeet.nl Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden voor Kinderopvang+, neem dan gerust contact met ons op.

 KDV KrisKras foto