• KDV2
 • BSO
 • BSO2
 • KDV
 • PSG

PLAATSING

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar geldt een plaatsingsduur van minimaal twee maanden met een minimumafname van 1 dagdeel per week.

Een dagdeel is een ochtend vanaf 07.30 uur tot 13.15 uur of een middag vanaf 12.15 uur tot 18.00 uur.

Bij de planning wordt ervan uitgegaan dat een kind na zijn vierde verjaardag het dagverblijf verlaat. Op verzoek van de ouders kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer het kind nog niet meteen naar de basisschool gaat.

Wijzigen

Uitbreiding of afname van het aantal dagdelen is mogelijk wanneer ouders dit minimaal één maand voorafgaand aan de gewenste wijzigingsdatum schriftelijk (via het wijzigingsformulier) aangeven. Een wijzigingsformulier kunt u via de receptie of bij de pedagogisch medewerkers krijgen. Bij uitbreiding wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende wachtlijst. Wanneer er ruimte is kan een wijziging per 1e of 16e van de maand ingaan.

Vormen van flexibele opvang

Onderstaande vormen van flexibele opvang zijn mogelijk mits hiervoor voldoende plaats is in de betreffende groep en geen extra pedagogisch medewerker hoeft worden ingezet. Voor deze opvang geldt een aangepast uurtarief. Informatie hierover staat in de tarieventabel en is verkrijgbaar via de receptie.

 • Opvang tijdens schoolweken

  Alleen tijdens schoolweken komen kinderen naar het kindcentrum. Deze vorm van opvang is met name bedoeld voor ouders die werkzaam zijn binnen het onderwijs. 
 • Extra opvang

  Wanneer er ruimte is in de groep en in overleg met de pedagogisch medewerker, is het mogelijk dat uw kind een extra dag(deel) wordt opgevangen. Deze extra opvang wordt aan het eind van de maand via de factuur in rekening gebracht.
  Lees meer over beroepskracht-kind-ratio.
 • Compensatiedagen

  Voor zover er plaats is in de groep bieden we de mogelijkheid om verzuimde dagen of dagdelen te compenseren. Dit kan alleen als er geen extra personeel voor hoeft te worden ingezet. Het compenseren van verzuimde dagen kan alleen in hetzelfde kalenderjaar. Compensatie van de 2 kerstdagen is mogelijk tot eind januari van het daarop volgende jaar. Maximaal 5 werkdagen van tevoren horen ouders of compensatie wel of niet mogelijk is op de door hen gewenste datum. U kunt aan deze service geen rechten ontlenen als blijkt dat compensatie niet of onvoldoende mogelijk is. Ouders kunnen compensatiedagen met de pedagogisch medewerkers van de stamgroep afspreken.
  Lees meer over beroepskracht-kind-ratio.
 • Verruimde openingstijden

  Heeft u interesse in onze verruimde openingstijden van 07.00-18.30 uur? Informeer dan naar de voorwaarden bij de administratie. 

Opzeggen

De opzegtermijn bedraagt 1 maand. 

Recent Nieuws Kinderdagverblijf