• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Beroepskracht-kind-ratio

Beroepskracht-kind-ratio KDV

In de babygroepen kunnen gelijktijdig 6 kinderen tot 1 jaar onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers worden opgevangen. Bij kinderen van 0 tot 2 jaar is dit 8 t/m 10 kinderen

De peutergroepen worden begeleid door 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen. Bij 8 t/m 16 kinderen zijn er 2 beroepskrachten werkzaam.

Van de beroepskracht-kind-ratio kan worden afgeweken tussen 7.00 en 8.00 uur of 7.30 en 8.30 uur, tussen 13.00 en 14.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur.

Beroepskracht-kind-ratio BSO

Een BSO stamgroep bestaat ten hoogste uit 20 kinderen. Het aantal pedagogische medewerkers is gerelateerd aan het aantal aanwezige kinderen en aan de leeftijdsopbouw in de groepen. Hierbij worden de richtlijnen gehanteerd die staan in de wet IKK.

Inzet van personeel BSO

1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar
1 beroepskracht per 12 aanwezige kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar
1 beroepskracht per 11 aanwezige kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar

Inzet van personeel tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties

Bij buitenschoolse opvang op schoolvrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. van de beroepskracht-kind-ratio kan worden afgeweken tussen 7.00 en 8.00 uur of 7.30 en 8.30 uur, tussen 13.00 en 14.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur. Vrije dagen zijn volledig schoolvrije dagen en vakantiedagen waarbij de BSO 10 uur of langer per dag geopend is.

Als een pedagogisch medewerker alleen werkzaam is in een BSO die gehuisvest is in een basisschool, kan zo nodig een beroep doen op een achterwacht. Deze achterwacht is in de locatie aanwezig of kan binnen een tijdsbestek van 15 minuten ter plekke zijn.

 

Recent Nieuws Kinderdagverblijf