• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

BESTUUR

De organisatie staat onder leiding van Diny Liefers en het bestuur van de stichting. In de groepen werken de pedagogisch medewerkers volgens een vast rooster. De oudercommissie heeft een signalerende en adviserende functie.

Het bestuur heeft de zorg voor de lange termijn zaken, strategie, bouwkundige, personele en financiële zaken. Zij controleert de directie en geeft adviezen over dagelijkse zaken. Het bestuur vergadert regelmatig met de directeur.

 

Recent Nieuws