• KDV2
 • BSO
 • BSO2
 • KDV
 • PSG

OUDERCOMMISSIE

gekleurde lijnentekst OC

De oudercommissie (OC) is een belangrijke gesprekspartner voor SKN om gezamenlijk de kwaliteit te bewaken en ervoor te zorgen dat SKN in kan springen op vragen en behoeftes van ouders. Formeel zijn de doelstellingen, de bevoegdheden en de taken van de oudercommissie vastgelegd in het 'Reglement oudercommissie Kinderopvang SKN'. Dit reglement kunt u opvragen bij de administratie in Villa Lavendel.

Het is de bedoeling om in elke locatie een oudercommissie te hebben waarin ouders de belangen behartigen van de opvangsoort waarin hun kind(eren) wordt opgevangen. Een oudercommissie bestaat uit 3-7 leden.

Op dit moment hebben we slechts één gezamenlijke oudercommissie. Deze bestaat uit de volgende leden:

Willeke Lokhorst -
Bleijenberg
moeder van Finn en Nina, KDV Groen

Foto Willeke Bleijenberg

 

 

Jeroen van Ammers

 

 

vader van Sophie, KDV Groen Foto Jeroen van Ammers 1Ilona de Bruin - Kokmoeder van Mats, KDV Groen 20161104 163627 003

 


Aroa Peters
moeder van Mae, KDV Groen Foto Aroa PetersDeirdre van Nieukerken -
Hijman
moeder van Bjorn, KDV Groen

 

Foto Deirdre van Nieukerken

Hieronder staat kort omschreven wat de oudercommissie doet, wat het doel is van de oudercommissie, maar ook wat de taken en rechten van de OC zijn.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze vergadering zijn alle leden van de OC en de directie van SKN aanwezig en worden punten besproken die ouders hebben ingebracht en wordt er tevens meegedacht over beleid, kwaliteit en activiteiten.

Wat is het doel van de oudercommissie?

Uit het bovengenoemd reglement volgt dat de oudercommissie van SKN de volgende doelstellingen heeft: 

 • De behartiging van de belangen van de kinderen en hun ouders en de vertegenwoordiging van de ouders
 • Het uitoefenen van invloed op het beleid van SKN
 • Het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang
 • Het bevorderen van de communicatie tussen oudercommissie en ouders en SKN

5 bloemenWat zijn de rechten van de oudercommissie?

Verder is vastgelegd in het reglement dat de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen over een aantal zaken. Deze zaken zijn als volgt kort samen te vatten:

 • De wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan het personeelsbeleid
 • Beleid en aangelegenheden inzake voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Klachtenafhandeling
 • Wijziging van tarieven

Let op, de oudercommissie kan SKN advies geven, maar SKN blijft te allen tijde bevoegd om van een advies af te wijken.

De huidige oudercommissie doet haar best bovengenoemde doelstellingen en taken naar tevredenheid van ouders, kinderen en de commissie zelf uit te voeren. Het betreft echter wel mensenwerk waarbij verbeteringen zeker mogelijk zijn.

Ideeën/Suggesties/Opmerkingen?

Mochten er ouders zijn met ideeën, suggesties of opmerkingen, schroom niet om te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of iemand van de oudercommissie aan te spreken. Immers, hoe meer input de oudercommissie krijgt van ouders hoe beter zij bekend is met wat er leeft bij SKN en hoe beter zij haar doelstellingen kan naleven.

"Uw kind, onze zorg"

Met vriendelijke groet,

De oudercommissie van Stichting Kindcentrum Nunspeet

Recent Nieuws