• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

VACATURES

Stichting Kindcentrum Nunspeet is een kinderopvangorganisatie voor kinderen van 0 tot ca. einde basisschool (13 jaar). In Nunspeet hebben wij vier locaties voor de buitenschoolse opvang en drie locaties voor kinderdagopvang. Wij streven naar kwalitatieve opvang waar de kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

invalkracht pedagogisch medewerker BSO/KDV

bestuurslid

oudercommissieleden

 

Recent Nieuws