• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Hygiëne

Binnen de kindcentra heerst een code voor hygiëne. Uiteraard zorgen wij voor schone ruimtes waar de kinderen kunnen eten, slapen en spelen. Ook van de ouders verwachten wij medewerking als het gaat om hygiëne.
Daarom vragen wij hun schoenhoesjes aan te trekken voordat de ruimtes van de kinderen worden betreden. De kinderen en pedagogisch medewerkers dragen pantoffels.

In opdracht van de gemeente Nunspeet controleert de GGD elk jaar onze locaties. Bekijk hier de GGD-rapportages, deze liggen ook ter inzage op de locaties en worden verstrekt aan de oudercommissie.

Roken is in en om de kindcentra verboden.

Binnen onze kindcentra wordt gewerkt volgens de voor kinderopvang geldende hygiëne- en veiligheidvoorschriften. Jaarlijks voeren wij per groep de risicoinventarisatie en -evaluatie op het gebied van gezondheid en veiligheid uit en worden de risico's in kaart gebracht en de te nemen maatregelen afgesproken en/of bijgesteld. De daaruit voortkomende acties worden in de teams besproken.

Recent Nieuws