• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Kwaliteit

Onze pedagogisch medewerkers zijn vakkundig en professioneel. Zij hebben allemaal een pedagogische opleiding en begeleiden de kinderen met aandacht en plezier. Ze werken binnen vaste teams, zodat kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar goed leren kennen. Jaarlijks volgen de pedagogisch medewerkers cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering. Het bieden van kwaliteit heeft altijd onze aandacht en is ook ons uitgangspunt in de begeleiding van stagiaires.

De groepen

Elke groep wordt geleid door een vast team. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is gerelateerd aan het aantal aanwezige kinderen. Hierbij worden de richtlijnen gehanteerd die staan opgenomen in het convenant 'Verantwoorde Kinderopvang'. Dit is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang; branchevereniging voor de kinderopvang en BOinK; de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

Stichting Kindcentrum Nunspeet is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. De oudercommissie is lid van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen. Wij hanteren de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Ouders ontvangen deze voorwaarden gelijktijdig met de plaatsingsovereenkomst.

Recent Nieuws