• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

pedagogische visie en beleid

Ieder kind is uniek, heeft een uniek karakter en het recht om te zijn wie hij is. We zien kinderen als de bouwers van hun eigen ontwikkeling en identiteit, als producenten, als makers...

Positieve benadering: onze visie op opvoeden

Wij zien opvoeden als een begeleidende taak. We spelen in op de behoeftes en de mogelijkheden van het kind. We wachten in eerste instantie af: we stellen elke keer opnieuw vast wat een kind zelf kan en waar het een steuntje in de rug nodig heeft en gestimuleerd moet worden. Kinderen ontwikkelen een eigen identiteit. Wij sturen, maar stippelen de weg niet voor ze uit.

Samen de wereld ontdekken: onze visie op kinderopvang

Het kindcentrum biedt het kind een sociale omgeving, waarin de interacties tussen kinderen een belangrijke pedagogische waarde hebben. Tevens biedt het kindcentrum de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijkheid, veerkracht, creativiteit en flexibiliteit. Naarmate kinderen ouder worden vormt de stamgroep een belangrijk uitgangspunt. Sociale contacten tussen kinderen onderling zijn essentieel. Kinderen leren veel van elkaar en met elkaar; door samen te zijn, samen te spelen, te ontdekken en te ervaren. Deze manier van 'de wereld samen ontdekken' is een extra positieve factor die het kindcentrum aan kinderen biedt.

Recent Nieuws