• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

VVE-project

In de stamgroepen worden VVE activiteiten aangeboden. Deze activiteiten zijn erop gericht om kinderen op een speelse manier te stimuleren in hun ontwikkeling. Het is een totaalprogramma opgebouwd rond projecten, met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. We werken aan een doorgaande lijn naar de basisschool. Hiertoe wordt o.a. een overdrachtsformulier gebruikt als het kind naar de basisschool vertrekt.

Stichting Kindcentrum Nunspeet werkt met de methode Piramide. De pedagogisch medewerkers die VVE aanbieden zijn hierin geschoold, hebben een certificaat en volgen regelmatig VVE bijscholing.

Logeerbeer

vve logeerbeerDe logeerbeer woont bij ons in het kindcentrum en in de weekenden mag hij met zijn koffer bij een kind logeren. Ouders schrijven de belevenissen van de beer op in het schrift. Als de logeerbeer terug komt op de groep, worden de avonturen voorgelezen en het logeerweekend wordt uitgebreid besproken met de kinderen én de logeerbeer.

Project 55+

Dit project is beter bekend als het project van de voorleesoma's. Zij bezoeken het kindcentrum wekelijks om kleine groepjes kinderen voor te lezen. Het project 50+ is een initiatief van de bibliotheek en de ouderenzorg. Kinderen krijgen een goede band met de oma's, doordat zij op dezelfde dag van de week dezelfde groep bezoeken. Zowel kinderen als de oma's kijken er iedere keer weer naar uit. Na het voorlezen worden de oma's weer uitgezwaaid. Het enthousiasme van de oma's, pedagogisch medewerkers en de kinderen zorgt voor een gezellige ontspannen sfeer. Deze sfeer is een belangrijke voorwaarde om te komen tot lezen en de daarbij behorende interactie.

Recent Nieuws