• KDV2
 • BSO
 • BSO2
 • KDV
 • PSG

PEUTERSPEELGROEPEN

peuterspeelgroep peuterspeelgroepDe speelgroep is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Uitgangspunt is om de ontwikkeling en de sociale vaardigheden bij peuters te bevorderen.

Voor wie is de speelgroep:

 • Voor iedereen die het belangrijk vindt dat zijn/haar kind kan spelen met leeftijdsgenootjes in groepsverband
 • Voor iedereen die kiest voor de kwaliteit en de ervaring van SKN
 • Voor peuters die toe zijn aan extra uitdaging
 • Voor peuters die een extra stimulans bij hun ontwikkeling kunnen gebruiken

Waarom Stichting Kindcentrum Nunspeet?

 • Stichting Kindcentrum Nunspeet is een stabiele, maatschappelijk gerichte organisatie met ruime ervaring in het werken met groepen kinderen. Onze pedagogisch medewerkers zijn minimaal SPW-3 geschoold.
 • De pedagogische medewerkers die werken met de VVE methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie) zijn daarin opgeleid.
 • Stichting Kindcentrum Nunspeet heeft contacten met de basisscholen zodat de doorgaande lijn naar de basisschool wordt bevorderd.
 • Kinderen worden voorbereid op de overgang naar school, dit heeft een drempelverlagend effect.
 • Elke locatie heeft een peuterspeelgroep met VVE aanbod.
 • De peuterspeelgroepen zijn in schoolweken geopend van 08.15 tot 11.45 uur, drie uur per ochtend. De peuterspeelgroepen sluiten tijdens de schoolvakanties van de lokale basisscholen.