• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

TARIEVEN

De kosten van de peuterspeelgroep kunt u terugvinden in het tariefoverzicht PSG. Dit document kunt u vinden bij de downloads.

Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag geldt dat zij via de belastingdienst een deel van de kosten terug kunnen vragen. Deze regeling is inkomensafhankelijk. Meer informatie hierover is te vinden op www.toeslagen.nl. De kinderopvangtoeslagtabel 2018 vindt u bij de downloads.

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag geldt er een ouderbijdrageregeling. Meer informatie over deze regeling vindt u bij de downloads.

Voor kinderen met een VVE indicatie geldt een aparte regeling. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze administratie.

Klik hier om naar de downloads te gaan.